Czy mogę odwoływać pojedyncze dni cateringowe ?

 In

TAK. Jeżeli z jakichkolwiek powodów chcesz zrezygnować z posiłków danego dnia, zgłoś nam to przynajmniej 2 dni robocze wcześniej, do godz. 9.00. Niewykorzystany dzień zostanie doliczony do całkowitego czasu trwania umowy i przesunie datę jej zakończenia.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search