Czy mogę wykluczać produkty, których nie lubię lub jestem na nie uczulony ?

 In

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów dopuszczamy modyfikację maksymalnie 3 składników diety, z zastrzeżeniem że nie może być to składnik, którego nie da się całkowicie wyeliminować z procesu przygotowywania dania. Za taką usługę pobieramy opłatę w kwocie 2 zł dziennie za każdy wykluczony składnik.

Jeżeli potrzebujesz wyeliminowania większej liczby składników, Twoja dieta będzie traktowana jako plan indywidualny, a  jej koszt zostanie obliczony indywidualnie.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search