Dlaczego pory dostaw podajecie w przedziałach czasowych ?

 In

Codziennie flota naszych samochodów wyjeżdża do kilkuset klientów. Aby każdy z nich otrzymał swój zestaw posiłków, trasy są dokładnie przemyślane i poukładane, a kierowcy muszą bezwzględnie trzymać się założonego planu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć niektórych trudności jakie mogą pojawić się w trakcie realizacji dostaw (takie jak np. korki na drogach), zmienna może być też ilość dostaw w poszczególnych dnach. Z tych właśnie względów podajemy przedział czasowy dostawy, zamiast dokładną godzinę.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search